tirsdag den 19. februar 2008

Formidling af databaser og www

1.)
Databaser eller netside kunne markedsføres ved fx månedens database/netside som mail enten nationalt eller på det lokale bibliotek.

2. )
Eller storskærme der reklamerer for disse databaser/netsider.

3.)
Bogmærker hvorpå databaser/netsider bliver reklameret osv.

4.)
Eller en udstilling hvor der udover faglitteraturen kunne være en skærm eller touchskærm, hvor brugeren kan få et eksempel på databasens/netsidens muligheder i forbindelse med et emne.

5.)
En anden idé jeg har er, at biblioteket kunne placere link til eksempelvis databasen danske dyr direkte i biblioteksposten for materialer om fx rødspætten, så brugere kan have held til at gøre et serendipity databasefund i selve biblioteksposten om rødspætten. Adgang til alle databaser hjemmefra ved hjælp af fx cpr vil herved være fordelagtigt.

6.)
Overskuelig national bibliotekshjemmeside ligesom bibliotekernesnetguide med så vidt muligt alle databaser. Undgå at der er nogle kommuner, som ikke har adgang til visse databaser.

7.)
Bedre markedsføring af databaser/netsider på bibliotekets hjemmeside.


8.)
-Database/netside reklame som sms
-Introduktionsaftener eller kurser om databaser/netsider.
-Skiltning mellem bøgerne om databaser/netsider.
-Plakat
-Brochure
-Reklame i lokalavis med database/netside.
-Nyhedsbrev som bliver husstandsomdelt.
-"Én af grundene til at det primært er brochurer, der er på førstepladsen (i bibliotekarstuderendes spørgsskemaundersøgelse) kan være, at brugerne og lånerne gerne vil have noget med hjem, så de også kan sidde hjemme og studere bibliotekets udbud af databaser, eller også så de kan tage brochuren med hen til computeren".

-Interviewet bibliotekar:
”Da vi satte A4-standerne op da kørte naturvidenskabsfestivalen. Så, det var rimeligt logisk, at det skulle være én af naturvidensskabsbaserne, så det blev den. Vi vil selvfølgelig prøve at sætte det op, så det rammer noget der sker og vi rammer en målgruppe. I gamle dage havde gymnasiet danskopgave… Der vil det have været oplagt at tage én eller flere af baserne som er oplagte at fokusere på i denne sammenhæng. Og sådan har vi tænkt at prøve, om vi kan finde noget at hænge det op på. Og kan vi ikke det, så tager vi den som vi synes vi vil have formidlet og gøre folk bekendte med, at vi har denne her smaddergode base.”

"PC’en skulle der køre et diasshow over, hvad biblioteket kan tilbyde af e-ressourcer".

”Jeg tror mest på mund til mund metoden, helt klart. Det er der, man får responsen med det samme. Man kan gå hen og vise og fortælle, jeg tror denne måde betyder meget. Og så betyder det meget, at det ligger oppe i personalets bevidsthed. At der også er noget der hedder e-ressourcer og at vi husker det hele tiden".

-En tilgang går ud på at opsætte en computer, der står centralt for sig selv i faglitteratursamlingen. Til computeren knytter man en specifik DK5 inddeling f.eks. gruppe 61, Lægevidenskab. Sundhed. Computeren er startet op på den side, hvor der er adgang til de nettjenester, biblioteket har til rådighed indenfor den enkelte emnegruppe. Samtidigt står der udvalgt litteratur i fysik form omkring gruppens emne ved siden og omkring computeren.

-En anden metode biblioteket benytter er at have en computer stående centralt i skønlitteraturafdelingen.
Computeren er startet op på www.litteratursiden.dk. Ved siden af computeren laver biblioteket en udstilling sompasser til det månedlige emne som litteratursiden kører.
(Føge Bak og Ellgaard Kristensen, ERP, 2007, s.14, 19 og 20)

9.)
Bibliotek.dk ideer:
-'titler der ligner' er begrænset til emneord, der er ingen materialeforslag, eller links til fx last FM(musik)
-Ved hver post: anmeldelser, 'titler der ligner' låne fra bibliotekernes netmusik, dette kunne stå der uden at skulle trykke 'se mere'.
-

Ingen kommentarer:

Send en kommentar